Liên thông Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học ngành Điều dưỡng tại Hồ Chí Minh

Liên thông Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học ngành Điều dưỡng tại Hồ Chí Minh THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP – CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY – NĂM 2017 – NGÀNH DƯỢC 1. Phương thức, thời gian đào tạo: – Ngành Điều dưỡng: Tốt nghiệp được cấp…