Tuyển sinh đào tạo cấp chứng chỉ chuyển đổi Điều dưỡng tại HCM

Tuyển sinh đào tạo cấp chứng chỉ chuyển đổi Điều dưỡng tại HCM Thông tin tuyển sinh đào tạo cấp chứng chỉ chuyển đổi Điều dưỡng tại HCM Đào tạo 3 tháng dành cho đối tượng tốt nghiệp Y sĩ đa khoa, nữ Hộ sinh và một số ngành nhóm sức khỏe, cấp chứng chỉ…

Liên thông Đại học Điều dưỡng tại Gò Vấp – HCM

Liên thông Đại học Điều dưỡng tại Gò Vấp – HCM Lớp Đại học Điều dưỡng liên thông chính quy dành cho đối tượng đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng. Thời gian học vào buổi tối các ngày trong tuần.    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG Số:      /TB-ĐHTV/2017…

Lấy chứng chỉ chuyển đổi điều dưỡng ngắn hạn để làm gì?

Chứng chỉ chuyển đổi điều dưỡng ngắn hạn để làm gì? Hiện nay, các thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp các nhóm ngành thuộc về sức khỏe muốn liên thông lên cao đẳng điều dưỡng thì đều phải cần chứng chỉ chuyển đổi điều dưỡng ngắn hạn thích hợp. Vậy lý do ở đâu?…